Imieniny:
09.02.2018

Zgłoszenia do kalendarza imprez 2018

Starostwo Powiatowe w Tucholi przygotowuje kalendarz imprez planowanych w 2018 r. na terenie Powiatu Tucholskiego. Każdy organizator może zgłosić swoje przedsięwzięcie do kalendarza powiatowego.

Zbiorczy kalendarz imprez odbywających  się na terenie Powiatu Tucholskiego zamieszczony zostanie m.in. na stronie http://www.tucholski.pl/kalendarz-imprez. Kalendarz będzie na bieżąco aktualizowany – na podstawie informacji otrzymywanych od organizatorów. Zgłoszenie imprezy to więc także duża odpowiedzialność ze strony organizatora, który musi mieć świadomość, że nie wystarczy jednorazowe zgłoszenie, ale konieczne jest aktualizowanie informacji w przypadku zaistniałych zmian lub rezygnacji z przeprowadzenia imprezy.

Informacje dotyczące kalendarza imprez (także aktualizacji danych) proszę przesyłać do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich na adres promocja@tuchola.pl. Zgłoszenia bez podania kontaktu do organizatora nie będą wprowadzane do kalendarza. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie ponizszej tabeli (tylko w wersji elektronicznej) do dnia 19.02.2018 r.


Zgłoszenia imprez do kalendarza

 


Wprowadził: Wydział Rozwoju LiFE