Imieniny:
18.05.2017

Wystawa w Senacie poświęcona Leonowi Jancie-Połczyńskiemu

16 maja br. z okazji 150. rocznicy urodzin Leona Janty-Połczyńskiego w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otwarta została wystawa przedstawiająca poszczególne etapy życia tej wybitnej osobistości rodem z Wysokiej w powiecie tucholskim. Uroczystego otwarcia dokonał marszałek Stanisław Karczewski.

Wystawa, której inicjatorem był senator Andrzej Kobiak, prezentuje walkę o zachowanie polskości w zaborze pruskim, działalność niepodległościową podczas I wojny światowej, starania o przyłączenie Pomorza Nadwiślańskiego do Polski i działalność polityczną w II RP. W latach międzywojennych Janta-Połczyński  sprawował funkcję senatora I i III kadencji, ministra rolnictwa w 5 kolejnych rządach, a także stworzył koncepcję współpracy międzynarodowej Polski oraz państw bałtyckich i bałkańskich w zakresie wspólnej polityki rolno-handlowej. Obecną wystawą Senat chce przywrócić pamięć o tym wybitnym polityku, działaczu społecznym, patriocie i wspaniałym człowieku.

Nie zabrakło też ciekawych opowieści o Leonie Janta-Połczyńskim jako człowieku i dziadku, przytaczanych przez jego biografa prof. Włodzimierza Jastrzębskiego oraz jego wnuka prof. Stanisława Tyszkiewicza. Przybliżali oni liczne talenty senatora: grał on na fortepianie, pisał wiersze i dramaty, doskonale jeździł konno. Można było się wiele od niego nauczyć.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski oraz dr Jerzy Szwankowski z tucholskiego Starostwa oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, która nosi imię Leona Janty-Połczyńskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej tak ważnej dla zachowania historii naszego powiatu wystawy.