Imieniny:
11.04.2017

Wesprą starania o modernizację Muzeum Borów Tucholskich

Starosta Tucholski Michał Mróz powołał Społeczną Radę ds. Funkcjonowania i Rozwoju Muzeum Borów Tucholskich, której zadaniem jest doradzanie mu we wszystkich sprawach związanych z przyszłością tej ważnej instytucji.

W skład Społecznej Rady weszli:

  • przedstawiciele twórców i środowisk kulturotwórczych: Zenon Korytowski rekomendowany przez Borowiackie Towarzystwo Kultury, Marianna Weilandt rekomendowana przez Borowiackie Towarzystwo Kultury, dr Paweł Redlarski rekomendowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi, Jadwiga Pik rekomendowana przez Gminę Lubiewo i Anna Przytarska rekomendowana przez Gminę Kęsowo;
  • Starostowie Tucholscy wszystkich dotychczasowych kadencji (od 1999 roku): Andrzej Wegner, Piotr Mówiński, Dorota Gromowska i Michał Mróz;
  • przedstawiciele samorządów: Małgorzata Oller jako Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego oraz Adam Paluśkiewicz z Gminy Tuchola jako przedstawiciel wszystkich samorządów gminnych;
  • przedstawiciel organizacji pozarządowych: Maria Ollick wskazana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.

Społeczna Rada, powołana na mocy Zarządzenia Starosty Tucholskiego Michała Mroza, do swoich prac zapraszać może dodatkowe osoby. Nie wyklucza sie także rozszerzenia jej składu, w razie potrzeby. Najważniejszym jej zadaniem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz Muzeum Borów Tucholskich i wspólne wypracowanie planów na przyszłość tej instytucji.

Dziękujemy wszystkim członkom nowopowołanej Rady za chęć społecznego zaangażowania się w działania na rzecz dobra wspólnego.

Wydział Rozwoju LiFE