Imieniny:
05.09.2018

Uroczystości z okazji 79.rocznicy wybuchu II wojny światowej

2 września w miejscu straceń w lesie Rudzkiego Mostu oddano hołd Polakom zamordowanym jesienią 1939 roku przez niemieckiego okupanta.

Powiat Tucholski reprezentowany był przez poczet sztandarowy. Radę Powiatu Tucholskiego reprezentowały Przewodnicząca Małgorzata Oller i Wiceprzewodnicząca Halina Janowska-Giłka, a Zarząd Powiatu Tucholskiego reprezentowali Starosta Tucholski Michał Mróz i Członek Zarządu Jerzy Kowalik. Uroczystość rozpoczęto od oddania przez poczty sztandarowe hołdu poległym oraz złożenia przez delegacje pamiątkowych wiązanek.

Uczniowie ZSLiT odczytali imiona wszystkich zidentyfikowanych ofiar egzekucji w lesie Rudzkiego Mostu. Młodzież z klas I ZSLiT złożyła tradycyjne ślubowanie na sztandar szkoły, przyjęte przez Dyrektora Jerzego Kornasia.  Po przysiędze ks. Kanonik dr Adam Kałduński, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, odprawił mszę świętą w intencji bestialsko zamordowanej ludności polskiej.

Cześć ich pamięci!

WRLiFE