Imieniny:
06.12.2018

Uchylenie zakazu wstępu do lasu

W związku z zakończeniem prac porządkowania powierzchni leśnych zniszczonych nawałnicą z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Nadleśnictwo Woziwoda informuje, że z dniem 6. grudnia 2018 r. odwołuje wprowadzony 12.08.2017 r. okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Dąbki, Lipce, Ustronie, Biała, Komorza, Legbąd, Woziwoda i Zielonka.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 26. Pkt.2. Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (DZ.U.2017.788-tekt jednolity) stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do 4 m wysokości:

- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

- ostoje zwierzyny;

- źródliska rzek i potoków,

- obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy Nadleśnictwa  Woziwoda

inf.: http://www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl/