Imieniny:
02.06.2010

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi

Powiat Tucholski przystępuje do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”. Czas realizacji projektu: od 01.04.2010 do 14.11.2010 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.112.022,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wynosi 776.391,95 zł. Wkład własny Powiatu Tucholskiego wynosi 332.739,41 zł. W ramach projektu zostanie wykonane ocieplenie budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.