Imieniny:
02.06.2010

Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi

Powiat Tucholski przystępuje do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi”. Czas realizacji projektu: od 01.04.2010 do 14.11.2010 roku.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 245.100,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wynosi 171.570, 60 zł. Wkład własny Powiatu Tucholskiego wynosi 73.530,26 zł. W ramach projektu zostanie wykonane ocieplenie ścian budynku oraz dachu Domu Dziecka w Tucholi.