Imieniny:
01.03.2019

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO” wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.

Szkolenia będą prowadzone w obszarach:

  • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
  • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
  • tworzenia audiodeskrypcji,
  • przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
  • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).

Osobą do kontaktu jest Konrad Galiński, jego dane znajdują się na stronie www.doradztwo.spoldzielniafado.pl

Informację Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wprowadził Wydział Rozwoju LiFE