Imieniny:
18.02.2011

Sesja Rady Powiatu

Dnia 18 lutego 2011 r. odbyła się V sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Michała Mroza i stwierdzeniu quorum, podjęto uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego i złożeniu ślubowania przez panią Danutę Tyda, która zastąpi w Radzie Powiatu pana Jerzego Adamczaka. W związku z tym, dokonano również przesunięć osobowych w składach Komisji Rady Powiatu. Radna Danuta Tyda zasiądzie w Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, zastępując radnego Damiana Kożucha, który od tej pory pracować będzie w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Obrady przeprowadzone zostały według wcześniej ustalonego porządku i dotyczyły m.in. informacji o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2010 r., funkcjonowania powiatowej służby zdrowia oraz przebiegu inwestycji w Szpitalu Tucholskim. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przygotował Referat Promocji