Imieniny:
20.12.2018

Ruszył nabór wniosków w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

19 grudnia rozpoczął się nabór wniosków w rządowym programie wspierającym organizacje społeczne w realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego.

60 milionów do podziału

Rocznie na realizację programu przeznaczone jest 60 mln zł, które trafiają do organizacji z terenu całego kraju. 19 grudnia w Tucholi założenia tegorocznego FIO przedstawiał zaproszony przez Powiat Tucholski pracownik Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. NIW-CRSO od ponad roku zarządza rządowymi środkami przeznaczonymi na realizacje programu. Dyskusja obejmowała założenia programu, cele, na które środki mogą być przeznaczone i zasady realizacji projektów.

Nowy system oceny

Ważnym punktem było omówienie nowego systemu oceny wniosków, w którym pierwszoplanową rolę odgrywać będzie całościowa ocena pomysłu, a dopiero na drugim miejscu znajdzie się ocena technicznego przygotowania wniosku o dofinansowanie. To bardzo duża zmiana w stosunku do dotychczasowych praktyk, o której warto pamiętać przygotowując projekt. W dyskusji udział wziął m.in. Karol Gutsze, który jest członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO. Dzięki temu zebrani mogli jeszcze lepiej zrozumieć obecne zasady systemu oceny.

Do 300 tys. zł na projekt - bez wkładu własnego

Zachęcamy organizacje do ubiegania się o dotacje ze środków FIO – do pozyskania jest kwota do 300 tys. zł na projekty dwuletnie i do 150 tys. zł na projekty kończące się w 2019 roku. Nie jest wymagany wkład własny, zapewnione jest zaliczkowe finansowanie. Premiowane będą projekty partnerskie, warto więc pomyśleć o nawiązaniu współpracy już na etapie planowania projektu. W przypadku projektów o zasięgu ponadgminnym Powiat Tucholski służy chętnie pomocą, prosimy o kontakt po0d numerem telefonu 52 55 90 739.

Wnioski do 21 stycznia 2019 r.

Wnioski można składać do 21 stycznia, składa się je wyłącznie elektronicznie, w większości przypadków bez jakichkolwiek załączników.

Wszystkie informacje o programie i link do generatora ofert znajduje się tutaj: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/


Wydział Rozwoju LiFE