Imieniny:
12.12.2019

Regranting w województwie kujawsko-pomorskim

Na zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwają prace nad opracowaniem materiałów niezbędnych do wprowadzenia regrantingu w konkursie dla organizacji pozarządowych ogłaszanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Regranting ma polegać na przekazaniu jednej dużej dotacji organizacji pozarządowej, która stosując uproszczone procedury naboru rozdzieli ją na mniejsze granty, przeznaczone dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Na dwudniowych warsztatach w podtoruńskiej Wielkiej Nieszawce oraz spotkaniu podsumowującym w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu eksperci omawiali i testowali założenia nowego systemu. Warsztaty zorganizowane były przez toruński CISTOR w partnerstwie z DAJ SZANSĘ Fundacja na Recz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Toruniu oraz LGD „Bory Tucholskie” w Tucholi.

Głównym celem regrantingu jest uzyskanie jeszcze lepszej efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczanych przez samorząd województwa na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Najważniejsze rekomendacje obejmują:

 • Pilotaż w 2020 roku
 • Doświadczenie operatora we współpracy z organizacjami, doświadczenie w realizacji projektów, doświadczenie we współpracy z samorządem, kontakty na terenie całego województwa.
 • Ułatwienie dostępu do realizacji zadań także organizacjom i grupom nieformalnym, dla których dotychczasowa bariera dostępu była za wysoka.
 • Rozliczenie poprzez rezultaty
 • Sprawiedliwy podział środków, w sposób uwzględniający aspekt „branżowy”, aspekt terytorialny i aspekt strategiczny.
 • Szeroka promocja i animacja
 • Opiekun projektu – zasada „jednego okienka”
 • Ścisła współpraca z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego
 • Jasne zasady działania
 • Wystarczające środki na obsługę projektu
 • Elektroniczna wersja wniosków
 • Uproszczenie procedur
 • Wsparcie dla grantobiorców
 • Kompetencja operatora
 • Dotarcie do organizacji

W roku 2020 planowane jest pilotażowe jego wdrożenie, by w 2021 móc wprowadzić szeroko wprowadzić nowy system. Wypracowany model będzie mógł być wykorzystany także przez inne samorządy, które zdecydują się na skorzystanie z nowych możliwości oferowanych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Więcej informacji można znaleźć na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wydział Rozwoju LiFE

RODO: Zdjęcia przedstawiają osoby publiczne, członków RDPP WK-P oraz ekspertów reprezentujących organizacje pozarządowe z  terenu województwa kujasko-pomorskiego.