Imieniny:
12.12.2019

Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej

Ostatnie posiedzenie pierwszej kadencji Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej odbyło się 4 grudnia z udziałem pani Anny Toby reprezentującej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, pani Lucyny Karnowskiej reprezentującej Zakłady Aktywności Zawodowej i pana Karola Gutsze reprezentującego Kujawsko-Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Przypomnijmy, że rolą Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, w którym zasiadają przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu, jest koordynowanie polityki samorządu województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych dokonań i sformułowaniu rekomendacji na następną kadencję.  Pani Anna Toby, znalazła się wśród trojga członków Rady, którzy nie opuścili ani jednego spotkania.

Członkowie ustępującej Rady otrzymali podziękowania z rąk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Krystyny Żejmo-Wysockiej  oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Adama Szponki. 

Wydział Rozwoju LiFE

RODO: Zdjęcia przedstawiają wybranych przez stosowne gremia reprezentantów różnych środowisk, bedących w związku z pełnieniem swojej funkcji osobami publicznymi.