Imieniny:
14.05.2019

Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuję, że w bieżącym roku po raz drugi w województwie kujawsko-pomorskim zostaną przyznane wyróżnienia pn. ,,Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie''

''Zaangażowanie społeczne'' czyli takie, które nie ma charakteru komercyjnego, a realizowane jest z udziałem lub na rzecz społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia te musza dotyczyć działania wspólnego (np.. przedsiębiorstow i podmiot ekonomii społecznej/NGO/lokalna społeczność), ponadto musza rozwijać relację międzysektorowe, co bezpośrednio przyczynia się do budowania współpracy.

Przyznawanie wyróżnienia pozwoli na upowszechnienie podejmowanych działań, a także zainspiruje inne podmioty do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. będzie stanowić niejako formę docenienia pracy wyróżnionych przedsiębiorstw związanej z ekonomią społeczną.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, a także na adres e-mail: es@rops.torun.pl Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br. Zgłoszone podmioty będa oceniane przez speciajlnie powołaną Kapitułę, a laureatów poznamy podczas uroczystej gali w czasie jubileuszowego 10. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomi Społecznej, które odbędzie sie w dniu 24 września br. w Toruniu. Podczas tej imprezy o charakterze międzynarodowym laureatom zostanie wręczona okolicznościowa statuetka oraz cercyfikat. Forum objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.es.rops.torun.pl w zakładce Wyróżnienia/Przedsiębiorstwo angażowane społecznie.

Karta zgłoszenia kandydata

Inforamcja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Wprowadził: WRLiFE