Imieniny:
10.07.2018

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

3 lipca w Starostwie Powiatowym w Tucholi obradowała powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada omówiła projekty rządowych programów wspierających społeczeństwo obywatelskie i przygotowała stanowisko do części z nich.

Dyskutowano o dostępnych programach grantowych, zdecydowano o rozesłaniu do organizacji darmowego poradnika o RODO oraz przypomniano o obowiązku weryfikacji opiekunów grup dziecięcych pod kątem przestępstw seksualnych. Rada ustaliła, że tegoroczny piknik organizacji pozarządowych odbędzie się w pierwszej połowie września w Śliwicach.

WRLiFE