Imieniny:
23.05.2018

Powiat Tucholski partnerem UNISDR – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

22 maja Starosta Tucholski Michał Mróz i przedstawicielka Organizacji Narodów Zjednoczonych Rosalind Cook podpisali certyfikat przystąpienia Powiatu Tucholskiego do kampanii ONZ dotyczącej zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe.

Na konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów oraz samorząd województwa pod hasłem „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” prezentowano nie tylko nowe ramy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz redukcji ryzyka klęk żywiołowych oraz nowy europejski system w tym zakresie, ale dyskutowano też o roli solidarności międzyludzkiej jako podstawowym mechanizmie pomocowym. Przypominano przy tym zaangażowanie mieszkańców przy likwidowaniu skutków ubiegłorocznych nawałnic i różne formy pomocy płynącej do poszkodowanych: ze strony rządu, samorządów, stowarzyszeń i zwykłych ludzi.

W uroczystej części spotkania Powiat Tucholski otrzymał certyfikat Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR), przyznany w ramach kampanii  budowania miast odpornych na zagrożenia (Making Cities Resilient Campaign, MCRC). Kampania ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe – między innymi poprzez edukację i inwestycje w odpowiednie zabezpieczenia, a także przez współpracę z partnerami, polegającą przede wszystkim na wymianie wiedzy i doświadczeń.  

Ogólnoświatowa sieć do spraw zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi skupia ponad 4 tysiące samorządów. Pozwala to na dostęp do narzędzi i strategii, które pomagają zwalczać i zapobiegać klęskom żywiołowym. W naszym regionie na razie oprócz Powiatu Tucholskiego jedynie województwo kujawsko-pomorskie oraz miasto Rypin są partnerami tej międzynarodowej kampanii.

Pomoc doraźną w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych zapewnia też Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris”, którego członkami są 54 samorządy lokalne z naszego regionu oraz samorząd województwa. Dysponuje ono Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.

Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.

Wydział Rozwoju LiFEF

Fot. Andrzej Goiński, Urząd Marszałkowski w Toruniu