Imieniny:
03.02.2020

Poszukiwani chętni do pracy w zespole ds. Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego do prac w zespole roboczym ds. Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku.
Zadaniem zespołu jest  aktywne włączenie się w proces budowania strategii, ze szczególnym  uwzględnieniem tematów związanych z rozwojem społeczeństwa  obywatelskiego. Zespół składał się będzie z przedstawicieli organizacji  pozarządowych, którzy wspólnie dyskutować i wypracowywać będą  rozwiązania do strategii.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do dnia 10 lutego 2020 roku poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Spośród zgłoszeń Rada wybierze ostateczny skład zespołu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
Informację K-PRDPP wprowadził Wydział Rozwoju LiFE