Imieniny:
18.02.2019

Podsumowano Strategię ORSG Powiatu Tucholskiego

13 lutego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego.

Komitet nie tylko zatwierdził najnowszą wersję strategii, ale też zebrał wnioski z dotychczasowego procesu jej wdrażania. Realizację polityki regionalnej województwa oceniono pozytywnie, nie zabrakło jednak głosów krytycznych. Zebrane uwagi przekazane zostaną Zarządowi Województwa, w tym także wnioski o lepsze uwzględnianie w strategii wojewódzkiej lokalnych potrzeb i o bardziej przejrzysty system podziału środków. Już teraz trwają bowiem przygotowania do kolejnego okresu programowania unijnego wsparcia.

WRLiFE