Imieniny:
03.08.2017

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi 240 Tuchola - Świecie

W dniu dzisiejszym 3 sierpnia podpisana została umowa z wykonawcą na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 240. Droga wojewódzka nr 240 ze Świecia do Tucholi jest jedną z tras w regionie, na której notowane są największe natężenia ruchu - w ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tysięcy pojazdów.

W uroczystości udział wziął także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Katulski, wśród gości był także Przewodniczący Rady Gminy Tuchola Paweł Cieślewicz oraz Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie 2016 roku Wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Katulski i Starosta Michał Mróz byli organizatorami spotkania władz województwa z włodarzami samorządów gminnych, dzięki któremu możliwe było doprecyzowanie zasad i zakresu inwestycji i wyjaśnienie istniejących w tym czasie wątpliwości w tym zakresie.

Droga nr 240 umożliwia mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego dojazd do drogi krajowej nr 22, a wkrótce także do budowanej drogi ekspresowej S5. To również część ważnego szlaku pomiędzy autostradą A1 i  środkowym Pobrzeżem Bałtyku, z którego najwięcej kierowców korzysta w sezonie letnim.

Inwestycja obejmuje 12-kilometrowy odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3 kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i drogą krajową nr 91 w Świeciu. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Zaplanowano też remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca oraz wiaduktu nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Przebudowę przejdzie też kilkanaście przepustów, zatok autobusowych, miejsc postojowych i chodników.

 W ramach inwestycji zaplanowano też budowę drogowego obejścia Płazowa. Powstaną tam dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt do kontroli i ważenia pojazdów. Pojawi się też stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe.

 W przetargu na wybór wykonawcy uczestniczyło 5 firm i konsorcjów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skanska. Wykonawca zadeklarował realizację zadania za kwotę 72 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze wykonawcy. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia. Zakończenie inwestycji planowane jest po roku od momentu podpisania umowy.

 

Wydział Rozwoju LiFE