Imieniny:
29.04.2015

Ostatnie dni na zgłaszanie projektów do Strategii ORSG

Ze względu na nadal napływające zgłoszenia Komitet Sterujący ORSG Powiatu Tucholskiego przedłużył ostateczny termin nadsyłania fiszek projektowych do 29 kwietnia, do godziny 16:00

Więcej informacji o sposobie i formie składania fiszek tutaj

Na posiedzeniu 23 kwietnia br. Komitet Sterujący dyskutował przede wszystkim o projektach zgłoszonych przez samorządy, starając się zharmonizować je w sposób jak najlepiej odpowiadający potrzebom całego powiatu. Postanowił on także zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym z wnioskiem o umożliwienie korzystania przez podmioty z terenu naszego powiatu ze środków przeznaczonych na Priorytet Inwestycyjny 6d Regionalnego Programu Operacyjnego (Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej…) na zasadach preferencyjnych. Komitet ustalił także, iż nie utworzy list rankingowych sugerujących, iż część podstawowych potrzeb jest mniej ważna. Do czasu otrzymania bardziej precyzyjnych informacji Komitet ograniczy się jedynie do wskazania inwestycji i projektów spełniających warunki niezbędne do ich realizacji w ramach środków ORSG.

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Tucholskiego przewidziane jest na 8 maja 2015 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego dodatkowe wskazówki i wytyczne, przyspieszające skuteczne zakończenie pierwszego etapu prac i rozpoczęcie kolejnej rundy konsultacji społecznych.

Wydział Rozwoju LiFE