Imieniny:
21.02.2011

Ośrodek Rozwoju Edukacji

 ORE jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu krajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trwają starania o utworzenie takiego ośrodka w Powiecie Tucholskim. Starosta Tucholski - Dorota Gromowska i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury Sportu i Promocji – Jan Przybysz, uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu tej sprawie w Ministerstwie Edukacji.  

ORE powstało 1 stycznia 2010 r. na bazie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Do zadań ośrodka należy przede wszystkim udzielanie pomocy szkołom i placówkom w realizacji ich zadań, a także wspieranie reform w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Istnieje możliwość utworzenia takiego ośrodka w danym powiecie lub w kilku powiatach. Jest to kwestia porozumienia się zainteresowanych samorządów. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele powiatów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

przygotował Referat Promocji