Imieniny:
09.10.2017

Nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi informuje, że można składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej według nowego wzoru. Wnioski można pobrać w sekretariacie zespołu w godz. 7:30 - 15:30.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię posiadanego orzeczenia oraza aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm.