Imieniny:
05.12.2017

Nowe regulacje w ustawie Prawo Wodne

W poniedziałek 4 listopada przedstawiciele Powiatu Tucholskiego uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem środowiska Mariuszem Gajdą dotyczącym zmian wprowadzanych przez ustawę Prawo Wodne.

Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik, p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału  Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Mirosława Piechowiak oraz Inspektor Żaneta Malendowicz wysłuchały nie tylko informacji o oddziaływaniu zmian na funkcjonowanie administracji zajmującej się gospodarką wodną, ale także poznały szczegóły porozumienia w sprawie budowy drugiego stopnia na Wiśle w Siarzewie, o którym, jako o ogromnym sukcesie naszego województwa, mówili: wiceminister Gajda, wicewojewoda Józef Ramlau, jak i posłowie Joanna Borowiak, Tomasz Latos i Jan Krzysztof Ardanowski.

Nowe regulacje wejdą w życie już z początkiem nowego roku, co będzie miało duże oddziaływanie na samorządy, w tym także na Powiat Tucholski. Wszystkie informacje potrzebne osobom chcącym załatwić sprawy z zakresu gospodarki wodnej przekazywane będą na bieżąco. 

Wydział Rozwoju LiFE