Imieniny:
17.10.2019

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego w 2020 roku.
Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach ww. komisji.  Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

 

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się na stronie: www.bippowiat.tuchola.pl/?bip_id=12207&cid=1079