Imieniny:
14.04.2017

Konkurs dla organizacji pozarządowych na 2017 rok rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Tucholskiego uchwałą 115/304/2017 rozstrzygnął otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na 27 złożonych wniosków do dofinansowania przeznaczonych zostało 18, wszystkie w pełnej wnioskowanej wysokości. Decyzja Zarządu Powiatu podjęta została na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, w skład której oprócz pracownika merytorycznego Starostwa wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Rady Powiatu. Dodatkowo pod uwagę Zarząd wział zapisy regulaminu określające minimum punktowe wymagane do otrzymania dotacji, opierając się przy tym o punktację ustaloną przez komisję. Na posiedzeniu przedyskutowano także sformułowane przez komisję konkursową uwagi zgłoszone do konkursu na przyszły rok.

Link do uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego zawierającej listę złożonych wniosków oraz przyznane dofinansowanie: tutaj

Wydział Rozwoju LiFE