Imieniny:
07.11.2017

Konferencja 'Bory Tucholskie dla Seniora… i nie tylko'

W poniedziałek 6 listopada do Tucholi przyjechało ponad 80 osób, by poznać rezultaty projektu realizowanego przez LGD Bory Tucholskie przy wsparciu Powiatu Tucholskiego.

Projekt „Bory Tucholskie dla Seniora” stanowi doskonały, godny naśladowania przykład połączenia aktywizacji osób w wieku 60+ z rozwojem lokalnym, którego ważną część stanowi zrównoważona turystyka bazująca na lokalnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Dlatego też wśród uczestników konferencji obok Wicestarosty Tucholskiego Zenona Poturalskiego zobaczyć można była zarówno Regionalną Dyrektor Ochrony Środowiska Marię Dombrowicz, Naczelnika Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Marcina Habla, Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Agnieszkę Kowalkowską, dr Renatę Jaroszewską-Brudnicką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, jak i licznie zgromadzonych przedstawicieli organizacji zrzeszających i reprezentujących środowiska seniorów. Pokazuje to, że zarówno temat jak i nowatorskie, interdyscyplinarne rozwiązania zastosowane w projekcie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Gości przywitała Prezes LGD Bory Tucholskie Magdalena Kurpinowicz wraz z Wicestarostą Tucholskim Zenonem Poturalskim. O założeniach projektu opowiedział Karol Gutsze ze Starostwa Powiatowego w Tucholi, a możliwości związane z komercjalizacją zaprezentował Michał Bucholz, który także prowadził całą konferencję. Niewątpliwie najciekawszą i najważniejszą część spotkania stanowiły prezentacje przygotowane przez uczestników projektu: Bogdana Zielińskiego, Wiesławę Alichniewicz, Hannę Szulwic i Elżbiete Pałaszyńską, dzięki którym można było od strony uczestnika poznać wszystkie działania projektowe. Seniorzy-przewodnicy otrzymali także identyfikatory poświadczające ich wiedzę i umiejętności. Kierunki i możliwości przyszłych działań naszkicowano w gorącej dyskusji stanowiącej ostatni punkt programu – padły w niej zapewnienia o rozpowszechnianiu dobrej praktyki przez ROPS, deklaracje promocji tras „senioralnych” przez K-POT, podpowiedzi dotyczące sposobów na komercjalizacje i na rozpowszechnienie oferty. Wszystkie one zostały zapisane i po uważnej analizie mogą zaowocować kolejnymi działaniami. Ostatnim, ale nie najmniej waznym punktem programu była degustacja lokalnych specjałów kulinarnych, połączona z możliwością nieformalnej dyskusji.

O zainteresowaniu tematem świadczy, oprócz frekwencji na konferencji, szeroki oddźwięk medialny wydarzenia. Relacja z konferencji znalazła się nie tylko w lokalnych mediach, ale także w regionalnej rozgłośni radiowej (Radio PiK przygotowuje także dłuższą relację o projekcie), regionalnej telewizji („Zbliżenia” z dnia 6.11.2017 r.), ale także na antenie telewizji o zasięgu ogólnokrajowym (Teleexpress Extra z dnia 6.11.2017 r.).

Przypominamy, że „Bory Tucholskie dla Seniora” to projekt, w którym seniorzy przygotowali i przetestowali specjalna ofertę turystyczną dla seniorów, czyli dla osób z tej samej grupy wiekowej. Najpierw 20 osób w wieku 60+ ukończyło profesjonalny kurs przewodnicki – przez trzy miesiące dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzili wykładowcy wyselekcjonowani przez biuro turystyczne Visite z Bydgoszczy (mające duże doświadczenie w organizacji tego rodzaju kursów).  Zajęcia odbywały się zazwyczaj w gościnnych pomieszczeniach Muzeum borów Tucholskich, co doskonale wpływało na atmosferę. Uzupełnieniem zajęć było sześć wyjazdów studyjnych, których celem było zgłębienie praktycznych aspektów pracy przewodnika. Ukoronowaniem kursu był egzamin, na którym sprawdzana była wiedza i umiejętności przyszłych przewodników. Po zakończeniu kursu na kilku spotkaniach seniorzy przygotowali pięć tras po Borach Tucholskich odpowiednich  dla tej grupy wiekowej. Odpowiednich, to znaczy zarówno ciekawych jak i dostępnych, także dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Trasy te były testowane przez 150 osób w wieku 60+: z terenu Powiatu Tucholskiego, z Bydgoszczy i z Koronowa. Po przetestowaniu z zweryfikowaniu oferty w praktyce powstała ulotka zawierająca opisy tras, rozdystrybuowana szeroko w środowiskach senioralnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu „Bory Tucholskie dla Seniora”. Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki współfinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS), za co serdecznie dziękujemy.

Wydział Rozwoju LiFE