Imieniny:
18.03.2019

Komisja Bezpieczeństwa w marcu 2019 r.

5 marca pod przewodnictwem Starosty Tucholskiego Michała Mroza Komisja Bezpieczeństwa Powiatu Tucholskiego omawiała m.in. kwestę skupu chorych i padłych zwierząt czy zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt.

Najwięcej uwagi Komisja poświęciła następującym zagadnieniom:

  • Powiatowy inspektor Weterynarii omówił poruszany w mediach temat skupu zwierząt z połamanymi kończynami oraz przewozu padłych zwierząt. Do przewozu trzeba mieć koncesję, ale handlarze nielegalnie transportują je przerobionymi samochodami dostawczymi, o ładowności do 3,5 tony. Policja zapowiedziała działania skierowane na ujawnianie tego procederu.
  • Szukano rozwiązania na przedświąteczne korki w Tucholi, spodziewane na kilku skrzyżowaniach. Policja będzie ręcznie regulowała ruch, po każdym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Komisja rekomendowała wdrożenie w Powiecie Tucholskim systemu ostrzegania i alarmowania  o zagrożeniach o nazwie Info Alert. W systemie tym ostrzeżenia pogodowe ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazywane są bezpośrednio do wskazanych odbiorców. Wdrożeniem zajmie się kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  • W związku z wydarzeniem w Klonowie, gdzie pozostawione bez nadzoru psy dotkliwie pogryzły 17 letnią dziewczynę, zwrócono uwagę na problem wałęsających się agresywnych zwierząt. Podkreślano wagę respektowania przepisów prawa, wymagającego zabezpieczenia zwierzęcia przed możliwością wyrządzenia szkód, ale też proszono Policję o uwrażliwianie właścicieli na konieczność dokonywania szczepień.

Komisja przyjęła też sprawozdanie z aktualnego stanu bezpieczeństwa i zagrożeń występujących na obszarze powiatu.

Wydział Rozwoju LiFE