Imieniny:
06.07.2016

Informacje dla uczestników Pochodu

W celu sprawnego przeprowadzenie imprezy, zamieszczamy poniżej informacje praktyczne dla grup i osób uczestniczących w Historycznym Pochodzie Borowiaków. Informacje te zostały przesłane także pocztą elektroniczną na adresy wskazane w zgłoszeniach udziału.