Imieniny:
11.04.2012

Informacja dotycząca zamówień publicznych

Wydatki dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których łączna szacunkowa wartość w danym roku budżetowym nie przekracza równoważności 14.000 Euro, dokonywane są na podstawie Regulaminu z dnia 16 maja 2011r.

Regulamin udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem

http://bippowiat.tuchola.pl/

Dodatkowo, w celu ułatwienia zainteresowanym złożenia oferty, staramy się publikować zapytania ofertowe w zakładce

Zamówienia publiczne poniżej 14.000 Euro znajdującej się także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego.

Przygotował Wydział Promocji