Imieniny:
20.02.2019

Inauguracja V kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych

19 lutego swoją działalność już po raz piąty rozpoczął Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powiat Tucholski reprezentuje w tym gremium Michał Bucholz z Cekcyna.

Sejmik to nieformalne gremium zrzeszające organizacje pozarządowe z terenu całego województwa. Jak powiedział Marszałek Piotr Całbecki, "działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego". Dlatego też tak duża waga przykładana jest do współpracy samorządu z organizacjami. Rada Działalności Pożytku Publicznego doradza bezpośrednio Marszałkowi, a Sejmik NGO wspiera ją, umożliwiając bezpośredni kontakt z organizacami z całego regionu, dbając o właściwą, dwustronną komunikację. Oba te gremia współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Foto: Jacek Piotrowski

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i informacji własnych Wydział Rozwoju LiFE