Imieniny:
10.10.2019

Fundusz Dostępności

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na realizację zadań z zakresu zapewnienia oraz poprawy dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego i budynków użyteczności publicznej.

Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został uruchomiony Fundusz Dostępności. Od 4 października Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej. Pomoc, na którą można liczyć to preferencyjna pożyczka z możliością umorzenia nawet do 40%. Więcej infdormacji można uzyskać na stronie internetowej: www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci

Wprowadził: WRLiFE