Imieniny:
10.07.2018

Edukacja przyszłości w Tucholi

4 lipca w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się podpisanie umowy partnerskiej, której liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

Z terenu powiatu tucholskiego do zadania przystąpią dwie szkoły tj. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla pracowni, uczniowie oraz nauczyciele będą mogli skorzystać z szkoleń oraz warsztatów i obozów naukowych w centrum nauki, które mają rozwijać kompetencje kluczowe wśród uczniów.

Projekt obejmie:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni matematycznej oraz informatycznej (72 000 zł/szkołę).
  2. Warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.
  3. Dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli:
  •  Koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej,
  • Kurs języka angielskiego w formie obozu językowego,
  • Koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole,
  • Zajęcia ICT „przez gry do programowania” dla uczniów - na uczelni wyższej oraz w szkole,
  • Szkolenia ICT dla nauczycieli,
  • Szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.

Na podstawie informacji WEZiS WRLiFE