Imieniny:
18.07.2011

Borowiackie Szlaki w niemieckim Freiburgu

„Różnorodność europejska: Skarbiec dla interpretacji zasobów naturalnych" to tytuł konferencji, która odbyła się we Freiburgu między 11 a 14 lipca br. Polskę reprezenował na niej jedynie Powiat Tucholski z projektem "Borowiackie Szlaki".

 

W konferencji udział wzięli specjaliścii  z 22 krajów zajmujący się interpretacją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na potrzeby ruchu turystycznego.   Reprezentowana była większość krajów europejskich, w tym, dzięki udziałowi Powiatu Tucholskiego, także Polska. Spoza Europy przybyli goście z Australii, Taiwanu, Kanady, Izraela i Turcji.

Dzięki prowadzonym w kameralnych grupach warsztatom, wizytom terenowym i nieformalnym spotkaniom, istniała możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania kontraktów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami. Jest to szczególnie ważne w kontekście przyszłego okresu planowania budżetu Unii Europejskiej, który będzie premiował współpracę i tworzenie partnerstw międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż stosunkowo nowa w Europie branża interpretacji ma na celu wdrażanie innnowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy jakościowe.

Rezerwat Biosfery UNESCO Bory Tucholskie, będący jednym z ważnych zasobów różnorodności europejskiej, stoi przed wielkim wyzwaniem. Musi pogodzić wysokie standardy ekologiczne obszaru NATURA 2000 z rozwojem ruchu turystycznego, będącego podstawą lokalnej ekonomii. Wydaje się to niemożliwe, ale rozwiązanie istnieje: jest nim interpretacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na potrzeby turystyki. Właściwe warunki rozwoju, mieszkania, edukacji i ochrony przyrody mogą stanowić całość, jednak wymaga to profesjonalnego wsparcia i długofalowej wizji. Pierwsze kroki na tej drodze stanowi innowacyjny projekt Powiatu Tucholskiego „Borowiackie Szlaki", prezentowany w trakcie konferencji przez Karola Gutsze ze Starostwa Powiatowego w Tucholi. W przyszłości może on stanowić wzór do naśladowania dla innych obszarów chronionej przyrody.

Podobną sytucję do Polski ma Słowenia, która podobnie jak Powiat Tucholski realizuje rozwój turystyki w oparciu o zasoby kulturowe i społecznie, wspierając organizacje pozarządowe korzystające z programu LEADER. Projekty rodem z Anglii, Szkocji i Szwajcarii skupiają się na zapewnieniu właściwej komunikacji społecznej, także związanej z niepopularnymi decyzjami samorządu (zatopienie trerenów rolniczych, składowanie odpadów radioaktywnych). Włoskie wysiłki zmierzały m.in. do wprowadzenia abstrakcyjnej sztuki nowoczesnej w środowisko wiejskie, a Macedonia i Walia prezentowały tematykę radzenia sobie ze sprzecznymi wartościami kojarzonymi z dziedzictwem kulturowym związanym z historycznymi miejscami.

Wyprawy w teren pomogły uzmysłowić sobie skalę problemu małego miasteczka (Neuf Brisach - 2 tys. mieszkańców) wpisanego na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, borykającego się z finansowym wyzwaniem związanym z konserwacją zabytkowej twierdzy (roczny koszt utrzymania: ok. 200 tys. Euro) oraz poznać sposób zastosowany w przypadku ścieżki Lothars Pfad na uczynienie z problemu (w 1999 roku burza wywróciła kilkaset hektarów lasu) atrakcji turystycznej pozwalającej na śledzenie naturalnej sukcesji roślinności po tego typu nagłym wydarzeniu. Istniała też możliwość wypróbowania nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych przystosowanych do pełnienia roli "automatycznego przewodnika".

Relację z konferencji zamieściła m. in. niemiecka telewizja regionalna: Relacja SWR

 

Opracowanie Wydział Promocji