Imieniny:
10.07.2011

Borowiackie Szlaki poprowadzą z Tucholi nie tylko do Europy…

Europejscy organizatorzy turystyki, naukowcy i fachowcy z dziedziny ochrony przyrody będą mieli okazję poznać ciekawe pomysły rodem z Borów Tucholskich. Innowacyjny projekt Powiatu Tucholskiego jako jedyny z Polski prezentowany będzie 12 lipca br. na międzynarodowej konferencji w niemieckim Fryburgu, obok  projektów z Tajwanu, Australii, Francji, Anglii, Niemiec, Austrii, Włoch, Danii i Hiszpanii.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tucholi, Karol Gutsze,  poprowadzi interaktywne warsztaty pt. „Pomysł na siebie", przybliżające metody aktywnej ochrony przyrody, a jednocześnie prezentujące nasz region. Dużym wyróżnieniem jest możliwość zaprezentowania „Borowiackich Szlaków" bezpośrednio po sesji rozpoczynającej konferencję. Propozycja Powiatu Tucholskiego została wybrana z wielu ofert z całego świata.

Rezerwat Biosfery UNESCO Bory Tucholskie, będący jednym z ważnych zasobów różnorodności europejskiej, stoi przed wielkim wyzwaniem. Musi pogodzić wysokie standardy ekologiczne obszaru NATURA 2000 z rozwojem ruchu turystycznego, będącego podstawą lokalnej ekonomii. Wydaje się to niemożliwe, ale rozwiązanie istnieje: jest nim interpretacja dziedzictwa kulturowego i biologicznego na potrzeby turystyki. Właściwe warunki rozwoju, mieszkania, edukacji i ochrony przyrody mogą stanowić całość, jednak wymaga to profesjonalnego wsparcia i długofalowej wizji. Pierwsze kroki na tej drodze stanowi innowacyjny projekt Powiatu Tucholskiego „Borowiackie Szlaki".

Międzynarodowa konferencja  pt. „Różnorodność europejska: Skarbiec dla interpretacji zasobów naturalnych" odbędzie się w dniach 11-14 lipca 2011r. we Fryburgu. Jej organizatorem jest organizacja „Interpret Europe" zrzeszająca profesjonalistów zajmujących się interpretacją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na potrzeby ruchu turystycznego z całej Europy. Swój udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele branży turystycznej, samorządów i uczelni z kilkunastu krajów europejskich.

Projekt „Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" realizowany jest przez Powiat Tucholski w partnerstwie z Gminą Brusy oraz Gminą Czersk. Jego celem jest aktywna ochrona przyrody przed turystami nie poprzez zakazy, ale dzięki przygotowaniu 21 ciekawych miejsc wypoczynku wyposażonych w elementy małej infrastruktury, odnowieniu i uzupełnieniu 500 km oznakowania szlaków turystycznych oraz umieszczeniu informacji o nich w Internecie (wraz z danymi GPS i danymi do nawigacji), jak też stworzenie spójnego, nowoczesnego standardu oznakowania terenowego. Ponadregionalny charakter projektu oraz jego lokalizacja w Rezerwacie Biosfery UNESCO wskazują na to, że Bory Tucholskie są ważną częścią dziedzictwa Europejskiego. Z planowanych na realizację projektu 3 milionów złotych lokalne samorządy zapłacą ok. 150 tys., resztę kosztów pokryje Unia Europejska (POIiŚ 85%) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10%). Ważnym elementem projektu jest współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody, wyjazd studyjny do Niemiec, szkolenia dla lokalnych ekspertów z interpretacji zasobów turystycznych oraz konferencje propagujące ideę aktywnej ochrony przyrody.

Opracowanie Wydział Promocji