Imieniny:
18.11.2019

Aktywny Inkubator Twórczy

Stowarzyszenie Get Up w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy realizuje projekt ''Aktywny Inkubator Twórczy'' - problem wykluczenia społecznego w obszarze kultury.

Zapraszamy bezrobotnych artystów i twórców chcących rozwinąć i wzmocnić swoje kompetencje i umiejętności.
Nabór prowadzony jest do końca listopada 2019.
Szczegółowe warunki i kryterium dostępu umieszczone są na stronie :
www.getup.org.pl oraz www.facebook.com/stowarzyszeniegetup

Informacja: Stowarzyszenie Get Up
Wprowadził: WRLiFE