Imieniny:
04.02.2011

„Za zasługi dla obronności kraju”

Medalami „Za zasługi dla obronności kraju” odznaczeni zostali mieszkańcy Powiatu Tucholskiego (z Gmin Tuchola i Śliwice), których co najmniej 3 synowie odbyli zasadniczą służbę wojskową.

Uroczystość ta odbyła się 3 lutego w Starostwie Powiatowym w Tucholi. Gospodarzem spotkania była Starosta Tucholski Pani Dorota Gromowska, a samorząd gminny reprezentowali: Burmistrz Tucholi p. Tadeusz Kowalski i Wójt Gminy Śliwice p. Daniel Kożuch. Aktu dekoracji dokonał ppłk Kazimierz Strawa, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy. Srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymali bohaterowie uroczystości: p. Barbara Bobicz, p. Henryk Bobicz (z Małego Mędromierza), p. Maria Skórcz Gwizdała, p. Alojzy Gwizdała (z Tucholi) oraz p. Zofia Szamocka (ze Śliwic). Pani Starosta, Pan Burmistrz i Pan Wójt wręczyli odznaczonym upominki i kwiaty. 
Po części oficjalnej, przy kawie i słodyczach, przedstawiciele samorządu, wojska, odznaczeni, jak również obecni członkowie ich rodzin, podzieli się swoimi refleksami na temat patriotyzmu, wychowania dzieci i służby wojskowej. Na podkreślenie zasługuje bardzo liczny udział w uroczystości rodzin odznaczonych, reprezentowanych nawet przez trzy pokolenia.

Przygotował: Sekretarz Powiatu Marek Wolski

Zdjęcia: Referat Promocji