Imieniny:
17.05.2010

„SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” – KSZTAŁTUJEMY, ROZWIJAMY, POMAGAMY

Projekt „Szkoła Przyszłości” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie grupę docelową stanowi 121 uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych natomiast 173 uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Działania projektu dotyczą prowadzenia różnych zajęć pozalekcyjnych m.in. z zakresu: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, CISCO i elektroniki oraz księgowości. Uczniowie mogą realizować swoje zamiłowania i zainteresowania a także uzupełnić swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych na zajęciach wyrównawczych. Realizacja projektu obejmuje lata 2009/2011. Uczniowie mają możliwość w ramach projektu podnosić praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem natomiast nauczyciele wdrażają nowe i innowacyjne formy nauczania, które z pewnością cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Przygotował: Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu