Imieniny:
24.06.2010

„Bory Tucholskie: zrównoważony rozwój poprzez tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych”

22 czerwca 2010 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostę Tucholskiego Piotra Mówińskiego. Była ona początkiem działań zmierzających do stworzenia klastra turystycznego "Bory Tucholskie".

Turystyka stanowi ważny element gospodarki Borów Tucholskich. To oczywiste stwierdzenie znajduje swoje odbicie także w „Strategii Rozwoju Powiatu Tucholskiego", w związku z czym Starosta Tucholski bez wahania wsparł inicjatywę organizacji pozarządowych z naszego regionu wyrażoną na spotkaniu z grupą działaczy lokalnych w maju br. mającą na celu wsparcie rozwoju turystyki poprzez wspólne działania. Szansą dla regionu jest możliwość dofinansowania ciekawych pomysłów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - można uzyskać kilka milionów złotych przy 100% dofinansowaniu. Warunkiem jednak jest nawiązanie ścisłej współpracy przez podmioty z różnych sektorów.

Na terenie Borów Tucholskich funkcjonuje wiele firm i organizacji oferujących noclegi, spływy kajakowe, specjały kuchni lokalnej, organizację spotkań towarzyskich, konferencji, gier zespołowych typu paintball i innych. Mamy szkołę wyższą i instytucje wspierające biznes. Marka „Bory Tucholskie" jest dobrze kojarzona nie tylko w Polsce ale i na świecie. Warto więc wykorzystać możliwość połączenia różnych usług w spójny produkt składający się z już istniejącej oferty, przygotować dobre, wspólne „opakowanie" oraz zapewnić kompleksową reklamę i łączoną formę sprzedaży. Współpraca, wspólne działanie i wspieranie się różnych środowisk ułatwi tworzenie nowych, kompleksowych usług. Dzięki temu zwiększy się napływ turystów, będziemy mogli zapewnić im ciekawsze spędzenie czasu oraz łatwiejszy dostęp do poszczególnych atrakcji.

Pierwszym działaniem zmierzającym do przygotowania wspólnego projektu o roboczej nazwie „Klaster turystyczny Bory Tucholskie" była organizacja przez Starostwo Powiatowe w czerwcu konferencji „Bory Tucholskie: zrównoważony rozwój poprzez tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych". Jej celem było zainicjowanie grupy składającej się z przedsiębiorców, jednostek naukowych, instytucji samorządowych i stowarzyszeń, która będzie mogła aplikować o fundusze unijne w celu realizacji wspólnie wypracowanych działań. Ważnym tematem była też prezentacja koncepcji klastra turystycznego oraz zasad udziału partnerów w jego tworzeniu.

Konferencja miała otwarty charakter, skierowana była do wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki w Borach Tucholskich. Krzysztof Margol, Prezes Fundacji NIDA, społecznik roku 2009 tygodnika Newsweek Polska, prezentował praktyczne możliwości i korzyści płynące ze wspólnego działania na przykładzie realizowanych z powodzeniem na Mazurach projektów. W prezentacjach: „Tworzenie produktu turystycznego" oraz „Współpraca kluczem do sukcesu" podzielił się on swoim wieloletnim doświadczeniem w realizacji kompleksowych projektów unijnych oraz w tworzeniu produktów turystycznych na styku samorząd, biznes i stowarzyszenia.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 40 osób z różnych środowisk: przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz osoby prywatne. Wywiązała się gorąca dyskusja, prowadzona także w kuluarach. Na warsztatach planowane były pierwsze wspólne produkty. Uczestnicy wypełnili ankiety, które pozwolą na stworzenie mapy zasobów regionalnych, porównanie oczekiwań i możliwości uczestników konferencji oraz zaplanowanie następnych  działań. Część uczestników zadeklarowała chęć uczestniczenia w dalszych działaniach.

Następne kroki będą uzależnione od chęci i możliwości wszystkich zainteresowanych. Starosta Tucholski Piotr Mówiński obiecał dalsze wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego, warunkiem jednak jest inicjatywa i zaangażowanie firm, organizacji, instytucji i osób chcących wspólnie pracować na rzecz naszego regionu.

Na 1. października br. planowane są w Tucholi warsztaty z dziedziny Ekonomii Społecznej.  Zorganizuje je Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok" z Torunia, a poprowadzi je ponownie Krzysztof Matrgol. Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami.

 

Karol Gutsze, Wojciech Weyna

 

 

Konferencja w Tucholi, 22.06.2010r.

Zaproszenie na konferencję Program konferencji O konferencji